Serveis geriàtrics de Residència Prudenci a Tona

Contacta

Introducció

Qui som

 • Nom del servei: HOTEL RESIDÈNCIA PRUDENCI
 • Titular dels Serveis: Vila Tona, SL
 • Directora Tècnica: Sra. Glòria Expósito
 • Ubicació: Carretera de Manresa, 55, 08551 Tona (Barcelona)
 • Contacte: Tf. 938 87 00 75; info@residenciaprudenci.com
 • Seu web: www.residenciahotelprudenci.com
 • Horari del Servei: Servei Residencial de 24 hores. Servei de Centre de Dia: de 08:00 h a 20:00 h
 • Places: Es tracta d'un centre col.laborador de la Generalitat de Catalunya, el qual disposa d'una capacitat de 95 places autoritzades. D'aquestes, 68 són places públiques i 27 son places privades.

Presentació de la carta de serveis

El centre posa el seu enfocament principalment als residents i les famílies. És per això que es creu necessària la recopilació d'un document on s'exposi qui som, els valors i la missió, a partir dels quals treballem, els serveis que disposem, quins compromisos adoptem, la manera com els mesurem, la normativa que ens regeix i, les formes de comunicació que fem servir.

 

El document que es presenta s'ha procurat redactar, posteriorment, a una anàlisi prèvia i revisió constant del funcionament del centre, tenint en consideració, tots els ens que són participatius a la residència (professionals interns que treballen, residents, familiars i professionals externs amb els que es manté vinculació).

 

L'objectiu és tenir en compte tots els agents implicats, fent èmfasi en els residents, per donar una resposta assertiva i efectiva a les necessitats i demandes presents i/o futures. I així garantir un servei de màxima qualitat.

Els requeriments d´accés són:

 • Accés plaça pública:
  • Usuari que estigui apuntat a la nostra llista déspera de plaça pública
 • Accés plaça privada:
  • *Tenir 65 anys o mes
  • *Ingrés voluntari o amb autorització gamiliar, a través dúna Fundació Tuteral, o per ordre judicial
  • *Complimentar la sol.licitud del centre, aportant la documentació necessària (tant per plaça privada com pública):
   • Informe mèdic actualitzat en els últims tres mesos
   • Recepta electrònica vigent
   • Fotocòpia DNI del usuari i fotocòpia DNi del familiar o referent responsable del usuari que ingressa a la redicència.
   • CIP original
   • Portar la roba marcada amb el nom i cognom del usuari.

Missió, visió i valors

La missió del centre és oferir una atenció geriàtrica integral als residents, tenint en compte la persona com un ésser integral, que presenta uns drets i vincles relacionals, tant amb persones (siguin familiars o amistats), com amb l'entorn, procurant, per tant, pel benestar físic, psíquic i social. A més d'evitar l'exclusió de persones amb risc de vulnerabilitat.

 

La visió és crear una xarxa col·laboradora amb els diferents agents socials, sanitaris i administratius, per garantir aquest benestar integral.

 

Els valors que ens regeixen són:

 • La professionalitat com a eix per desenvolupar les tasques i accions adequades.
 • El treball en equip per afavorir un vincle correcte i un ambient de qualitat i educació on residir.
 • La qualitat i el rigor per desenvolupar de la manera més correcta i adequada els serveis que s'ofereixen.
 • El respecte i responsabilitat com a premisses claus per garantir la dignitat de les persones.
 • La transparència, la creativitat i la innovació per garantir una dinàmica que fomenti l'autonomia i l'enllaç.
 • La participació i la implicació de totes les persones del centre, tant professionals com residents i familiars.
 • L'organització i la coordinació per assistir als recursos i requisits legals.

Serveis

Tot seguit, es desglossaran els diferents serveis que s'ofereixen. El centre disposa permanentment de personal sociosanitari. De manera diürna, també compta amb professional d'infermeria. I, entre setmana, disposa d'un equip multidisciplinar, format per:

 • Terapeuta Ocupacional
 • Educadora Social
 • Fisioterapeuta
 • Psicòleg
 • Treballadora social

Servei de residència assistida

Servei d´acolliment residencial amb caràcter permanent. El o la resident ingressa, oferint-li atenció global per afavorir-ne el benestar i l'autonomia, tant a mitjà com a llarg termini. Mitjançant suport a les activitats bàsiques de la vida diària i una cartera de tallers dirigits per un equip multidisciplinari de professionals.

Servei de residència assistida temporal

Servei d´acolliment residencial amb caràcter temporal. El o la resident ingressa per a un període de temps concret, oferint-li atenció global per afavorir-ne el benestar i l'autonomia, a curt termini. Mitjançant suport a les activitats bàsiques de la vida diària i una cartera de tallers dirigits per un equip multidisciplinari de professionals.

Servei de Teràpia Ocupacional

El servei de Teràpia Ocupacional compta amb un professional graduat en teràpia ocupacional. Des d´aquesta àrea s´ofereixen sis tallers.

 • Taller de Jocs i Activitats Motrius: activitats tant en grup gran o petit grup, i de forma individualitzada. S'hi inclouen trencaclosques, peces d'encaix, jocs de cartes, varietat de jocs (el penjat, el bingo, el dòmino), jocs orals (endevinalles, refranys, jocs de preguntes), exercicis de memòria visual i dictat, entre d'altres.
 • Taller d'Estimulació Cognitiva: activitats tant en grup gran com en petit grup, i de forma individualitzada. S'hi inclouen passatemps, sopes de lletres, cercar les diferències, mots encreuats, sudokus, fitxes de paraules, fitxes d'escriptura, fitxes de càlcul, fitxes de sèries numèriques i de problemes de matemàtiques, entre d'altres.
 • Taller d'Activitats Bàsiques de la Vida Diària (ABVD): activitats individualitzades on es fomenta l'autonomia de la persona mitjançant la pràctica de diferents escenaris de la vida diària, com ara suport durant els àpats.
 • Taller d'Estimulació Especial: activitats tant en grup gran com en petit grup, i de forma individualitzada. S'hi inclouen la manipulació d'objectes senzills (escumes, pilotes, etc.), jocs de manipulació manual (peces d'encaix, etc.), força amb pilotes, preguntes senzilles (d'orientació, memòria, etc.).
 • Taller de Naturoteràpia: activitats tant en grup gran o grup petit. S'hi inclouen la cura i el manteniment de l'exterior del centre (jardineres, herbes, entre d'altres), la cura i el manteniment de l'hort terapèutic i, activitats relacionades amb la natura (construcció d'abeuradors, jocs, etc.).
 • Taller de Musicoteràpia: activitats en grup gran. S'hi inclouen escoltar i cantar cançons i jocs relacionats amb la música.

Servei de Psicologia

El servei de psicologia compta amb un professional llicenciat en psicologia. Des d´aquesta àrea s´ofereixen tres tallers.

 • Taller de Jocs i Activitats Motrius: activitats tant en grup gran o petit grup, i de forma individualitzada. S'hi inclouen trencaclosques, peces d'encaix, jocs de cartes, varietat de jocs (el penjat, el bingo, el dòmino), jocs orals (endevinalles, refranys, jocs de preguntes), exercicis de memòria visual i dictat, entre d'altres.
 • Taller d'Estimulació Cognitiva: activitats tant en grup gran com en petit grup, i de forma individualitzada. S'hi inclouen passatemps, sopes de lletres, cercar les diferències, mots encreuats, sudokus, fitxes de paraules, fitxes d'escriptura, fitxes de càlcul, fitxes de sèries numèriques i de problemes de matemàtiques, entre d'altres.
 • Taller d'Atenció Psicològica Individual: activitat individualitzada en què es fan sessions psicològiques amb la persona el temps que es considera necessari.

Servei de Fisioteràpia

El servei de Fisioteràpia compta amb una professional graduada en fisioteràpia. Des d´aquesta àrea s´ofereixen tres tallers.

 • Taller de mobilitzacions i deambulacions individuals: activitats tant en grup petit, com de forma individualitzada. S'hi inclouen la teràpia manual, la massoteràpia, el drenatge limfàtic, la manipulació específica global, caminar a l'interior ia l'exterior, paral·leles, i pujar i baixar escales, entre d'altres.
 • Psicomotricitat i gimnàstica: activitats en grup gran. S'hi inclouen exercicis amb material (pilotes, cèrcols, pesos), exercicis de mobilitat global, exercicis de força muscular, exercicis de rang articular i exercicis d'orientació espacial.
 • Teràpia Individualitzada: activitats de forma individualitzada. S'hi inclouen la realització de teràpies i rehabilitació en funció de les necessitats de cada resident.

Servei d'Educació Social

El servei dEducació social compta amb una professional graduada en educació social i postgraduada en gestió i resolució de conflictes. Des d´aquesta àrea s´ofereixen vuit tallers.

 • Taller de Jocs i Activitats Motrius: activitats tant en grup gran o petit grup, i de forma individualitzada. S'hi inclouen trencaclosques, peces d'encaix, jocs de cartes, varietat de jocs (el penjat, el bingo, el dòmino), jocs orals (endevinalles, refranys, jocs de preguntes), exercicis de memòria visual i dictat, entre d'altres.
 • Taller d'Estimulació Cognitiva: activitats tant en grup gran com en petit grup, i de forma individualitzada. S'hi inclouen passatemps, sopes de lletres, cercar les diferències, mots encreuats, sudokus, fitxes de paraules, fitxes d'escriptura, fitxes de càlcul, fitxes de sèries numèriques i de problemes de matemàtiques, entre d'altres.
 • Taller d'Estimulació Especial: activitats tant en grup gran com en petit grup, i de forma individualitzada. S'hi inclouen la manipulació d'objectes senzills (escumes, pilotes, etc.), jocs de manipulació manual (peces d'encaix, etc.), força amb pilotes, preguntes senzilles (d'orientació, memòria, etc.).
 • Taller de Naturoteràpia: activitats tant en grup gran o grup petit. S'hi inclouen la cura i el manteniment de l'exterior del centre (jardineres, herbes, entre d'altres), la cura i el manteniment de l'hort terapèutic i, activitats relacionades amb la natura (construcció d'abeuradors, jocs, etc.).
 • Taller de Maquillatge: activitats tant en petit grup, com de forma individualitzada. S'hi inclouen la cura i el manteniment de les ungles (esmaltar, llimar, pintar, etc.), i la cura de la higiene facial (celles, bigoti, etc.).
 • Taller d´Atenció Individual: activitats de forma individualitzada. S'hi inclouen llegir i comentar el diari i/o revistes, exercicis de reminiscència, cura de plantes i totes aquelles peticions que realitzin els i les residents.
 • Taller de Manualitats i Pintura: activitats tant en grup gran com en grup petit. S'hi inclouen retallar, pintar amb pinzell, encolar i disseny i creació de manualitats.
 • Taller de cuina: activitats tant en grup gran o grup petit. S'inclouen pelar i tallar verdures i fruites, així com elaborar postres i berenars (sandvitx, bescuits, etc.).

Servei de Treball Social

El servei de Treball Social compta amb una professional diplomada en treball social. Des d'aquesta àrea s'ofereix:

 • Coordinació amb les àrees de serveis socials de la comarca d'Osona.
 • Coordinació amb la Generalitat de Catalunya i amb els diferents centres hospitalaris de la província.
 • Detecció i estudi previ de casos mitjançant la coordinació amb els agents anteriors.
 • Entrevistes amb les famílies (primer contacte). Informació i explicació dels serveis del centre.
 • Gestionar i tramitar ajuts econòmics atorgats per l'Administració Pública (govern central i Generalitat de Catalunya).
 • Sol·licitud de la Llei de la Dependència (gestió que afavoreix les ajudes econòmiques).
 • Redacció de la història social (història de vida del resident) i informes socials, el Pla dAtenció Individualitzada.
 • Treball social extraresidencial en casos de risc social (reconeixement de l'habitatge, tramitacions bancàries, tramitacions d'hisenda, tramitacions de seguretat social).
 • Coordinació diària amb les famílies (via telefònica i presencial).
 • Tràmits econòmics i prestacions socials.

Altres serveis

A més dels serveis professionals anteriors, dins dels serveis propis de la residència s'hi inclouen:

 • El servei d'admissió, acolliment i allotjament.
 • El servei de restauració, amb menús elaborats per la dietista i supervisats per l'higienicosanitari del centre.
 • El servei propi de bugaderia de dilluns a diumenge.
 • Servei datenció sanitària.
 • Servei d'atenció mèdica els dimarts de 9:00 ha 14:00 hi els divendres de 10:00 ha 15:00 h.
 • Servei d'atenció d'infermeria de dilluns a diumenge de 8.00 ha 21.00 h.
 • Servei religiós el primer dilluns de cada mes de 16:00 ha 17:00 h.

Altres serveis opcionals amb recàrrec serien:

 • Servei de podologia, cada 15 dies.
 • Servei de perruqueria, cada dimarts i dijous de 10:00 ha 17:30 h.

Instal·lacions

El centre és un edifici situat a quatre vents amb una àmplia zona enjardinada. Està distribuït en cinc plantes i el subterrani. A la planta baixa hi ha disponible una sala de visites, un menjador, tres sales polivalents, les quals disposen de televisió i ordinadors per als residents. A més d´un despatx d´infermeria i una consulta mèdica.


També hi ha banys geriàtrics adaptats, la sala de rehabilitació, on treballa la fisioterapeuta i el despatx de direcció. La zona de cuina, acompanyada d´un office per al personal i zona de rentavaixelles. I, la zona de bugaderia.

 

A la primera, segona i tercera planta es troben les habitacions dels residents, juntament amb els vestidors per als professionals. Les habitacions poden ser dobles (37) o individuals (21).

Línies d'actuació

A banda del dia a dia, en què les i els residents poden gaudir de totes les instal·lacions i serveis exposats anteriorment, es realitzen un conjunt d'actuacions, les quals es consideren necessàries plasmar:

 

 • Reunions participatives: anualment es fan dues reunions participatives. Aquestes són organitzades i executades per l'equip multidisciplinar. Hi participen tots els residents i l'objectiu és tractar diferents temàtiques, que consideren el dia a dia i el benestar dels usuaris. Se'ls demana la seva satisfacció, experiència i suggeriments de millora quant a l'atenció rebuda, tant pel personal sociosanitari, com pels professionals de l'equip multidisciplinar i infermeria. Se'ls pregunta sobre els àpats, el servei de bugaderia, com són atesos, quan els aixequen, els fan les higienes, els enlliten i/o els porten al bany[1]. Un cop es recull tota la informació, l'equip multidisciplinar corrobora allò que s'ha exposat per part dels residents. Per exemple, si afirmen que mengen molt de pollastre, es contrasta amb els menús de la cuina. Tot seguit, en un document es plasma; en primer lloc, el buidatge recollit. I, en segon lloc, el contrast amb aquest buidatge. Per acabar, es fa un retorn als residents i s'arriba a acords per promoure'n el benestar i el bon funcionament del centre.

 

 • Plans Individuals d'Atenció (PIAI): es reuneixen mensualment l'Equip Multidisciplinari, amb l'objectiu d'elaborar i redactar el PIAI de cada resident. S'hi parla dels objectius que es proposen per a cada persona, des d'un enfocament global. Considerant, per tant, com afavorir una millora, tant des d'un vessant motriu (àrea de fisioteràpia), psicològica (àrea de psicologia), relacional i de tràmits (àrea de treball social), lúdica, cognitiva i sensorial (àrea d'educació social) , funcional (àrea de teràpia ocupacional), de salut (àrea d'infermeria) i general del dia a dia (auxiliar socioeducatiu denominat com a tutor/a del resident). Es procura que la persona sigui present durant la redacció del PIAI, de manera que pugui participar i opinar dels objectius que es proposen per al seu benestar. Els PIAI queden plasmats en carpetes individuals de cada resident i poden ésser consultats sempre que sigui necessari pels professionals. En aquests consten la història social i dades bàsiques de la persona, així com els objectius i mesures per assolir els marcats des de les àrees esmentades anteriorment i les respectives escales de valoració de cada professional.

 

 • Entrevistes personals: la directora realitza entrevistes personals, de manera que tot el personal contractat presenti un perfil adequat a les necessitats del lloc de treball, així com la formació necessària per desenvolupar-lo.

 

 • Enquestes de satisfacció[2]: una altra manera de tenir en compte l'opinió dels residents i poder-los dignificar són les enquestes de satisfacció. Anualment, es fa el mateix model d'enquesta i s'amplia en funció de les necessitats. Aquestes es duen a terme per l'equip multidisciplinar de manera individual amb tots els residents del centre. També es fan amb una part representativa de les famílies, per incloure-les i tenir en compte el seu pensament. Un cop fetes les enquestes, aquestes es plasmen en un document i s'analitza el que s'ha recollit per tal d'implementar noves mesures i dur a terme els canvis necessaris.

 

 • Valoració integral: mensualment es fan escales de valoració cognitiva, per veure l'evolució que realitzen els residents. El test que es fa servir és el Pfeiffer i la professional encarregada és l'educadora social. També es realitza la valoració anual, a través de diferents escales com ho són:

1. Índex de Barthel – Terapeuta Ocupacional
2. Activitats Instrumentals de la vida diària (AVDI) – Terapeuta
Ocupacional
3. Escala de valors de caigudes - Fisioterapeuta
4. Avaluació de la marxa (Tinetti) – Fisioterapeuta
5. Avaluació de l'equilibri (Tinetti) - Fisioterapeuta
6. Dades Funcionals Psíquiques – Psicòleg
7. Mini mental (Folstein) – Psicòleg
8. Mini examen cognitiu o MEC (1979) – Psicòleg

 

 • Coordinació amb altres entitats: anualment el centre es coordina amb agents exteriors, per afavorir una connexió amb l'exterior i el vessant més social i lúdic dels residents. Cal esmentar, que actualment no es realitza des que començo la pandèmia de la Covid, com a mesura de precaució. Quan les mesures en l'àmbit sanitari s'eliminin, es tornarà a reprendre. Primerament, es realitza una jornada de dòmino anual, que sol celebrar-se al casal de gent gran del poble. Aquest dia s'escull un nombre de residents, als quals els agradi jugar a diumenge i disposin de les facultats mentals per poder-ho fer. Aquests es distribueixen amb psicòleg, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, educadora social i treballadora social. L'equip de professionals anterior són els encarregats d'acompanyar-los fins on es fan les jornades i acompanyar-los en tot moment. Allà, per taules, es barregen amb residents de dues residències més del poble i el casal. Realitzen diferents partides i es compten els punts. En acabar, es reparteixen diplomes, premis i es fa un petit aperitiu. En segon lloc, dues vegades a l'any se celebra a la Canal de Tona, dues festes; una per a Nadal i una altra per a Pasqua. De nou, els professionals nomenats a les jornades de dòmino s'encarreguen d'acompanyar-los on es realitzen les actuacions i vetllar pel seu benestar mentre dura l'actuació. A la canal es realitzen actuacions de cant i ball, mentre els residents gaudeixen de begudes i algun àpat (pastís, coca, mona, torrons, etc.).

Compromisos

Dacord amb les línies dactuació establertes, es marquen uns compromisos i uns indicadors per aconseguir-los.

 • Disponibilitat i acompanyament: atenció integral 24 hores i 365 dies a l'any. Es registra diàriament a un llibre d'incidències.
 • Serveis específics: per part d'un Equip Multidisciplinari en funció de les vostres necessitats i demandes. Es registra diàriament a fulls de registres. Anualment en una memòria.
 • Atenció individualitzada: per a tot el personal del centre. Es registra diàriament a fulls de registre. Així com, al PIAI del resident.
 • Promoure'n l'estat cognitiu, funcional i físic: Es registra diàriament en fulls de registres. Mensualment a través de tests de Pfeiffer. I, anualment, a través de les escales de valoració realitzades per l'equip multidisciplinar, exposades a l'apartat anterior. Així com, al PIAI del resident.
 • Promoure el vessant lúdic i connexió amb l'entorn: es fan diverses sessions, com ara jornada de dòmino i festes de Nadal i Pasqua. Es registra a les memòries anuals.
 • Professionalitat i qualitat: es garanteix la formació adequada i la titulació exigida. Així com, una qualitat i transparència dels serveis i
  tracte rebut i funcionament del centre. Es valora a través de les entrevistes personals, a més de les reunions participatives i les enquestes de satisfacció.
 • Nutrició: es garanteixen els menjars supervisats per nutricionistes. Es registren a menús en funció de la temporada de l'any ia través de les reunions participatives i enquestes de satisfacció.
 • Seguretat dels residents: únicament es col·loca subjecció de contenció mecànica, quan és estrictament necessari i sol·licitat per un facultatiu mèdic en coordinació amb l'equip multidisciplinari. Es registra en un full de contencions.
 • Base documental: es garanteix a través del registre de tot lexpedient de la persona, mitjançant diferents documents, tenint en compte, la part social, mèdica, física, funcional, cognitiva i psicològica de la persona.

Normativa interna

A més dels drets i deures marcats a la llei, i als quals poden acollir-se i/o complir els residents. Cal nomenar algunes normes internes:

 • Queda prohibit fumar dins les instal·lacions del centre. Per fer-ho cal sortir a la part exterior (zona enjardinada).
 • Queda prohibit agafar objectes i/o pertinences daltres residents.
 • S'han de respectar els horaris estipulats per als àpats, a excepció de casos concrets.
 • Cal respectar els horaris estipulats per encamar, a excepció de casos concrets.
 • S'ha de respectar totes les persones, siguin residents o professionals. Per garantir un bon ambient de convivència.
 • Cal respectar els horaris del centre, incloent-hi les visites, a excepció de casos concrets.
 • Cal respectar el material i les instal·lacions del centre.
 • Cal mantenir una conducta cívica, sempre que sigui possible (exemple: no exhibir, no escopir, etc.).
 • Queda totalment prohibit qualsevol mostra de conducta violenta.
 • S'han de seguir els protocols establerts en casos d'emergència (exemple: incendis).
 • No es permet tenir aliments a les habitacions que necessitin
  refrigeració, aquests seran etiquetats i guardats a la cuina.
 • No es permet extreure material del menjador (coberts, plats, gots), a excepció de casos puntuals.
 • Quan es facin sortides, tots els residents disposaran dautorització signada per la persona referent.
 • Les famílies i/o tutors legals hauran d'aportar quan sigui necessari la vestimenta i els articles personals per al resident, identificats amb el seu nom i cognoms.
 • La roba ha d'estar marcada amb el nom i els cognoms de cada resident.

Queixes i suggeriments

Les queixes i els suggeriments són sempre recollits i tractats amb respecte i confidencialitat. El protocol per a tots dos consisteix a recollir-les per escrit, sigui de manera presencial o telemàtica mitjançant el correu electrònic de l'adreça de la residència inforesidencia@gmail.com

 

Al redactat, s'han d'incloure les dades que identifiquin i periten contactar amb el formulant, així com la seva signatura.

 

La resposta es presentarà en un termini màxim de 15 dies hàbils. Si es tracta d'una queixa, aquesta no es donarà per finalitzada fins que les dues parts quedin satisfetes, sempre tenint en compte les possibilitats.

 

Si és un suggeriment, s'estudiarà breument i es donarà resposta a la persona o persones que l'hagin formulat.

Consultes

Per qualsevol consulta, el centre està disponible a través de diferents mitjans. Personalment, dirigint-te al centre, sense cita prèvia per a qüestions de ràpida resposta i amb cita concertada amb el professional apropiat per a qüestions més complexes.

 

A través de contacte telefònic, al 93 887 00 75. A través de correu electrònic. O bé, a través de la pàgina web, omplint un formulari, al següent enllaç:

 

http://www.residenciaprudenci.com/ca/contacte/

Vingui a conèixer-nos, us esperem a:

Tona